Eu n direktiivi ja kansallinen lainsaadanto

EU: n Atex-direktiivissä esitetään perusvaatimukset, joita kaikkien tuotteiden on täytettävä räjähdysvaarallisilla alueilla. Direktiivin toiminnalliset standardit määrittelevät erityisiä vaatimuksia. Osana jäsenvaltioissa toteutettuja sisäisiä määräyksiä järjestetään vaatimuksia, joita ei ole määritelty direktiivissä tai sisäisissä standardeissa. Sisäiset määräykset eivät voi olla ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa, eikä direktiivissä asetettuja vaatimuksia voida tiukentaa.

Revitalum Mind Plus

Atex-direktiivi on otettu käyttöön asunnossa, jotta voidaan minimoida minkä tahansa tuloksen käyttöön liittyvä riski alueilla, joilla räjähdysvaara voi elää.Valmistajalla on suuri vastuu sen määrittämisestä, arvioidaanko tiettyä tuotetta yhteistyössä atex-periaatteiden kanssa ja että tuote mukautetaan näihin arvoihin.Atex-hyväksyntä tarvitaan tuotteille, jotka sijaitsevat räjähdysvaaran läheisyydessä. Vaaravyöhyke on nykyisen kentän alku, jossa aineita hankitaan, käytetään tai varastoidaan, ja jotka yhdessä ilmaan voivat muodostaa räjähtäviä seoksia. Erityisesti tällaisten aineiden koskemattomuus on: nesteitä, kaasuja, pölyä ja syttyviä kuituja. Ne voivat olla esimerkiksi bensiiniä, alkoholeja, vetyä, asetyleeniä, hiilipölyä, puupölyä, sinkkipölyä.Räjähdys syntyy, kun tehokas sytytyslähteestä virtaava suuri määrä energiaa saavuttaa räjähdysvaarallisen ympäristön. Tulipalotuksen jälkeen tapahtuu räjähdys, jolla on valtava riski ihmisen olemassaololle ja terveydelle.